Chuyên mục: Uncategorized

Giới thiệu khu đô thị Nam Linh Đàm

Giới thiệu khu đô thị Nam Linh Đàm

Dự án Nam hồ Linh Đàm có tổng diện khoảng 147,8ha. Trong đó, khu vực làng xóm cũ, dân cư, trụ sở cơ quan,… chiếm khoảng 45ha. Đây được xem là dự án trọng điểm …