Thanh tra các dự án sử dụng đất lớn tại 5 tỉnh.

Trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ
thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước
đối với các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, các tổ chức sử dụng đất có nguồn
gốc từ nông trường, lâm trường tại 4 tỉnh Bắc Ninh, Cà Mau, Gia Lai và Kon Tum.

Trong lĩnh vực đất
đai, Bộ sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh ngoài khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, khu kinh tế theo Đề án “Tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử
dụng đất đai đến năm 2020” trên địa bàn 5 tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Bình Dương, Tây
Ninh, Hải Dương.Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án FDI
và các dự án khác sử dụng nhiều diện tích đất, mặt nước ven biển nhưng chậm
triển khai, hoạt động kém hiệu quả trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong
năm 2019 sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực
đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, kiểm tra
việc quản lý sử dụng đất sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do các
đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp sử dụng theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày
19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty
Thương mại Hà Nội (Hapro) và
Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.

Leave a Reply