Thông tin cấp phép sàn giao dịch tiền ảo là không chính xác

Đại diện NHNN cho biết đến nay NHNN không cấp phép cho sàn giao
dịch tiền ảo hay tiền mã hóa nào. Theo quy định, NHNN không có thẩm quyền cấp
phép cho hoạt động của các sàn giao dịch tiền mã hóa.

Tại cuộc họp báo về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động
ngân hàng quý 1 diễn ra sáng ngày 01/4, ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ
Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đã trả lời câu hỏi của báo
chí về tình hình phát triển thanh toán điện tử.

Đến nay cũng đã nay có 16 ngân hàng thực hiện triển khai thí
điểm sử dụng QR code với 30.000 điểm tiếp nhận.

Về việc cấp phép cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, ông Sơn
khẳng định đến nay NHNN không cấp phép cho sàn giao dịch  tiền ảo hay tiền
mã hóa nào. Theo quy định, NHNN không có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động của
các sàn giao dịch tiền mã hóa.

Năm 2017, Thủ tướng có quyết định, trong đó giao NHNN nghiên cứu
và triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiền điện
tử. Còn tiền ảo, tiền mã hóa, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp xây dựng đề án và tham
mưu cho Chính phủ trong vấn đề hoàn thiện khung khổ pháp lý trong vấn đề này.

Được biết, Bộ Tư pháp đã hoàn thành đề án, trình Chính phủ.
Chính phủ đã giao cho một số bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Tài chính, Bộ
Tư pháp và NHNN, tiếp tục nghiên cứu để sớm có khuôn khổ pháp lý chính thức cho
hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa. Thông tin có sàn giao
dịch tiền ảo được Nhà nước cấp phép là không chính xác.

Ông Nghiêm Thanh Sơn cho biết đến nay, NHNN đã cấp phép cho 29
tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, trong đó có 26 tổ chức cung ứng
dịch vụ ví điện tử. Tính đến cuối năm 2018, các tổ chức trung gian thanh toán
đã cung cấp 4,24 triệu ví xác thực, liên kết với tài khoản ngân hàng, trong
tổng số 9 triệu ví. Cả nước có 10.000 đơn vị chấp nhận thanh toán ví điện tử.
Trong năm 2018, hệ thống này xử lý 214 triệu món, tăng 14,66% so với 2017. giá
trị đạt 91.000 tỷ đồng, giảm 4,5%.

Thanh toán điện tử trong thời gian qua cũng phát triển mạnh. Chỉ
riêng năm 2018, toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý thông suốt 73 triệu tỷ đồng,
tăng 25% so với năm 2017, trung bình mỗi ngày xử lý được khoảng 300.000 tỷ
đồng.

Theo lộ trình, đến 31/12 năm nay, ít nhất 30% các thẻ thanh toán
phải chuyển sang thẻ chip. Đến 31/12/2020, ít nhất 60% thẻ thanh toán phải
chuyển sang thẻ chip và đến cuối năm 2021 toàn bộ thẻ thanh toán trên thị
trường là thẻ chip.

Leave a Reply